Competència basada en l'experiència

Competencia basada en la experiencia

Competence based on experience

La Notaria de Cristina Hernández Ruiz és una oficina pública que ofereix un assessorament integral i professional en un ambient afable i humà, on trobarà resposta a tot tipus de qüestions.

 

La Notaría de Cristina Hernández Ruiz es una oficina pública que ofrece un asesoramiento integral y profesional en un ambiente afable y humano, donde encontrará respuesta a todo tipo de cuestiones.

 

Cristina Hernández Ruiz's Notary Office is a public place that offers professional and legal advice in an affable and human background, where you will find all answers to all sorts of questions.