Introducció

Introducción

Introduction

La Notaria de Cristina Hernández Ruiz, notària per oposició, està situada al centre de negocis de Lleida a l'Avinguda Francesc Macià, núm. 37, planta sisena.

 

La Notaría de Cristina Hernández Ruiz, notaria por oposición, está ubicada en el centro de negocios de Lleida en la Avenida Francesc Macià, nº37, planta sexta.

 

Cristina Hernández Ruiz's Notary Office is situated in the business city center of Lleida. It is placed in 37, Avinguda Francesc Macià, on the 6th floor.

Constitueix un despatx jove i dinàmic, integrat per persones llicenciades, amb una complerta formació jurídica en l'àmbit del dret privat, dedicat a gestionar, tramitar i resoldre tot tipus d'assumptes relacionats amb el dret privat i fiscal.

 

Constituye un despacho joven y dinámico, integrado por personas licenciadas, con una completa formación jurídica en el ámbito del derecho privado, dedicada a gestionar, tramitar y resolver todo tipo de asuntos de derecho privado y fiscal.

 

The Notary Office is composed of young and dynamic people with law degrees and with a full training in the legal field of private law in order to manage, arrange and solve all sorts of private and tax law matters.